Ang Tatlong Pinakamahalagang Utos ng Mga Magulang – 2024

Ang pagiging magulang ay isa sa pinakamahirap at pinakamakabuluhan na tungkulin sa buhay ng isang tao. Bilang mga anak, nasa atin ang responsibilidad na sundin ang mga bilin ng ating mga magulang upang maging mabuting tao at mamamayan.

Tatlong Pinakamahalagang Utos ng Magulang

1. Mahalin Ang Diyos

Bata palang tayo ay itinuturo na ito sa ating ng mga nanay at tatay natin. Isa rin ito sa Sampung Utos ng Diyos.

Ito ang isa sa pinakamahalagang utos ng magulang dahil ang pagmamahal sa Diyos ay nagbibigay ng direksyon sa ating buhay at nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ating ginagawa.

Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, natututo tayong magpakumbaba, magpasalamat, at magbigay ng pagmamahal sa ating kapwa tao. Lubos na matutuwa ang ating mga magulang kapag nakikita nila na tayo ay nagdadasal, nananampalataya at nabubuhay ng may takot sa Diyos.

Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang limitado sa pagsamba, pagpunta sa simbahan at panalangin, kundi ito ay naglalaman ng pagsunod sa mga utos ng kinikilala mong Diyos.

nakapakong jesus

Sa ating mga gawain, kailangan natin laging isipin na tayo ay nasa harapan ng Diyos at kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapalapit sa kanya.

At dahil sa pagmamahal natin sa ating Diyos, natututo tayong magpakaligaya sa bawat biyaya na binibigay niya sa atin at magpakatatag sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay.

Ito rin ay nakapagbibigay ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang matumbasan ng anumang bagay sa mundo.

O diba nakita nyo? Ang daming magandang maidudulot kapag sinunod natin ang utos na ito. Kaya makinig tayo sa ating mga magulang kapag sinabi nila na maniwala at mahalin natin ang Diyos.

2. Paggalang sa Mga Nakatatanda

Ito ay isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa aking mga magulang.

Mas matanda sila sa atin hindi lamang dahil sa kanilang edad kundi dahil sa kanilang karanasan at kaalaman sa buhay. Kailangan nating igalang ang kanilang opinyon at mga desisyon dahil ito ay nakabatay sa kanilang mga naranasan sa buhay.

Hindi natin kailangang sumang-ayon sa kanilang lahat ng bagay, ngunit kailangan nating makinig sa kanilang mga payo at magpasya nang may respeto sa kanilang mga saloobin.

Ang paggalang sa mga nakatatanda ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa kanilang mga utos o desisyon at pagsasabi ng “po” at “opo”, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kanilang buhay at mga karanasan.

Sa aking pamilya, tinuturo sa amin ang paggalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila nang may respeto at pagmamahal.

Hindi namin sila binabastos o binabalewala kahit ano man ang kanilang edad o kalagayan sa buhay.

Sa ating lipunan, kailangan nating bigyang halaga ang mga nakakatanda at alagaan sila nang maayos. Hindi dapat natin silang tratuhin bilang mga pasanin sa lipunan kundi bilang mga mahalagang bahagi ng ating pamayanan.

Kailangan nating igalang ang kanilang mga karapatan at pangangailangan at magpakita ng kabutihang-loob sa bawat pagkakataon.

3. Mag-aral ng Mabuti

Ang utos na ito ay hindi lamang para sa ating sariling kinabukasan, kundi para rin sa ikagaganda ng buhay ng ating pamilya at ng ating lipunan.

Sobrang mahalaga ang edukasyon at pag-aaral dahil ito ang magbibigay sa atin ng kaalaman at kakayahan upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay.

Sa pamamagitan ng pag-aaral, natututo tayo ng mga bagong kasanayan o skills at nakakakuha ng mga kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi natin alam noon.

Dahil dito, tayo ay magiging mas handa sa mga hamon ng buhay at mas magiging maunlad sa ating mga napiling karera o career.

Kung tayo ay nag-aaral ng mabuti, mayroon tayong mas malawak na kaalaman at mas malawak na oportunidad na naghihintay sa atin. Susi ito para sa maganda nating kinabukasan.

Magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na mapabuti ang buhay natin at ng ating pamilya.

Hindi rin mawawala ang respeto at tiwala ng ating mga magulang sa atin dahil sa kanilang pagtitiwala na kayang-kaya natin ang hamon ng buhay kung tayo ay mag-aaral.

Hindi lamang tayo nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga magulang kapag tayo ay nag-aaral ng wasto, ngunit pati na rin sa ating sarili. Ang pakiramdam na nakakamit natin ang mga pangarap natin sa buhay dahil sa ating pag-aaral ay hindi mapapantayan.

Hindi naman nangangailangan na ikaw ay laging nasa “top” o honor, ang mahalaga ay nagsisikap ka matuto kahit ang grado mo ay tama lang.

Ilan Pang Mahahalagang Utos ng Ating Magulang

pamilya

Bukod sa tatlong pinakamahalagang utos ng ating mga magulang, narito pa ang ilang mahahalagang utos na dapat nating sundin:

 1. Sumunod sa mga patakaran ng tahanan – Mahalaga na sundin natin ang mga patakaran sa ating tahanan upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa bahay. Mas masaya din ang tahanan kapag hindi palaging galit si nanay at tatay, diba?

 2. Maging mapagkumbaba – Dapat tayong magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagiging mayabang at magkaroon ng respeto sa ibang tao.

 3. Magpakita ng kabutihan sa kapwa – Sa mundo ngayon na puno ng kaguluhan, mahalaga na ipakita natin ang kabutihan sa kapwa. Maliit man o malaki ang mga kabutihang nagawa natin, ang importante ay nakatulong tayo sa iba.

 4. Iwasan ang bisyo – Pagkalulong sa droga, alak at sugal ang ilan sa mga matitinding bisyo sa mundo. Nakakasira sila ng kinabukasan at maari ka pang makulong. Makinig ka sa mga magulang mo kapag sinabing iwasan mo ang mga ito at tiyak na maayos ang magiging kinabukasan mo.

 5. Magtipid at mag-ipon – Isang mahalagang aral ay ang magtipid at mag-ipon. Mahalaga na maglaan tayo ng mga pera para sa ating kinabukasan at mga pangangailangan. Huwag maging magastos at huwag kang magpapadala sa mga materyal na bagay na bumababa ang presyo.

 6. Mahalin at alagaan ang ating kalikasan – Isa sa pinakamahalagang tungkulin natin bilang tao ay ang pag-aalaga sa ating kalikasan. Dapat natin itong pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Iwasan na magtapon ng kahit anong basura sa mga daan, dagat at kagubatan.

 7. Tumulong sa gawaing-bahay – Ang mga magulang natin ay napapagod rin sa pag-aalaga sa atin. Lalo na sa mga magulang na may trabaho, doble ang pagod nila. Kaya mahalaga na tumulong tayo sa mga gawaing-bahay tulad ng paglilinis ng bahay, paghuhugas ng pinagkainan at pag-aalaga sa nakababatang kapatid.

Mula sa Tatlong Utos ng Magulang Pumili ng Isa na sa Tingin Mo ay Pinakamahalaga‚Äč

pulang puso

Kung kami ang tatanungin, ang ang pinakamahalagang utos mula sa tatlo ay ang mahalin ang Diyos. Bakit kanyo? Ito kasi ang utos ng ating mga magulang na nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya at moralidad.

Kapag kasi minahal mo ang Diyos at sinunod mo ang mga sampung utos niya, makakagawa ka ng mga bagay na mabuti at makabuluhan.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa utos na ito, natututo tayong magpakumbaba, maging mabuting tao, at magmahal sa kapwa. Matututo ka ring sumunod at igalang ang mga magulang mo, hindi ka gagawa ng mga masasamang gawain at lalaki ka na matibay ang pananampalataya sa Diyos.

Magiging daan din ito upang tayo ay patuloy na magpakatino at magpakabuti. Dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, magiging mas maunlad tayo sa buhay at mapapaligaya natin ang ating mga magulang.

At higit sa lahat, mas magiging masayahin at positibo kang tao. Hindi ka basta-basta mawawalan ng pag-asa kahit may mahirap na problema man.

Kaya naman, kahit na may iba pang mahahalagang mga utos, naniniwala ako na ang pag-ibig sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat dahil dito nagsisimula ang lahat ng kabutihan at magagandang pagbabago sa ating buhay.

Tatlong Pinakamahalagang Utos ng Magulang Poster

tatlong pinakamahalagang utos ng magulang poster

Bakit Mahalagang Sundin Natin ang mga Utos ng Ating Magulang?

Napakamahala na sundin natin ang utos ng ating magulang dahil alam naman natin na sila ay marami ng pinagdaanan sa buhay. Posibleng ayaw nila mangyari sa iyo ang mga hindi magandang nangyari sa kanila noon araw, kaya naman nila pinaguutos ang mga ito.

Lagi mong tandaan na kahit kailan ay hindi ka ipapahamak ng iyong mga magulang. Mahal ka nila at dapat na mahalin at igalang mo sila.

Sundin natin ang mga utos ng ating mga magulang dahil:

 1. Sila ang nag-alaga at nagpalaki sa atin. Bilang pagpapahalaga at pagbibigay respeto sa kanila, nararapat lamang na sundin natin ang kanilang mga utos.

 2. Nagmula sa kanila ang mga karunungan at karanasan na natatamo mo. Kaya’t sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga utos, natututo tayo sa kanilang mga payo, maganda ang buhay at nagiging mabuting tao.

 3. Mahal tayo ng ating mga magulang kaya naman inuuna nila ang ating kaligtasan at kabutihan. Ang kanilang mga utos ay naglalayong protektahan tayo sa mga panganib. Kaya’t sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanilang mga utos, nakakatulong tayo sa kanila na mapanatili tayong ligtas at malayo sa kapahamakan.

 4. Nagiging mas malapit tayo sa Diyos at lumalaking may takot sa kanya. Natututunan natin sundin ang sampung utos niya na nagsisilbing gabay sa ating buong pagkatao.

 5. Sa pagsunod natin sa mga utos ng ating mga magulang, nagpapakita tayo ng pagpapakumbaba at pagiging mabuting anak. Ito ay magbibigay sa atin ng kaligayahan at kagalakan sa buhay dahil alam nating masaya rin ang ating mga magulang sa ating mga ginagawa.

Ano-ano ang Mga Benepisyo ng Pagiging Masunurin sa Ating Mga Magulang?

silhouette ng pamilya

Napakaraming magagandang dulot sa ating buhay kapag tayo ay masunurin sa ating mga magulang. Narito ang sampung mga benepisyo na makakamtan natin kapag tayo ay sumusunod sa kanilang mga utos at payo:

 1. Nagkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga magulang dahil sa respeto at pagtitiwala sa kanila.
 2. Mas nagiging maayos ang pakikitungo natin sa ibang tao dahil natututo tayo ng disiplina.
 3. Mas nagiging malakas ang ating karakter at kakayahan sa pagdedesisyon dahil tinuturuan tayo ng magulang na mag-isip at magpasiya nang tama.
 4. Nabubuo ang tiwala sa sarili dahil alam nating tama ang ating ginagawa.
 5. Mas naiiwasan natin ang mga hindi magagandang karanasan dahil sa pagrespeto at pagsunod sa mga payo ng ating mga magulang.
 6. Mas nabibigyan natin ng kasiyahan at kaligayahan ang ating mga magulang dahil sa kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa atin.
 7. Mapapasaya mo ang Diyos at lalaki ka na may takot sa kanya.
 8. Hindi ka mapapariwara at gaganda ang antas mo sa buhay.
 9. Nagkakaroon tayo ng respeto sa ating mga nakatatanda at nakakatulong sa pag-unlad ng ating pagkatao.
 10. Nagkakaroon tayo ng matatag na pundasyon sa pagharap sa mga hamon sa buhay dahil natututo tayo ng mga tamang gawi at asal sa pamamagitan ng pagpapasunod sa mga utos ng ating mga magulang.

Mga iba pang aralin:

100+ Bugtong na may sagotAno ang sanaysay sa wikang Pransiya?
Ano ang bunot?Isyung panlipunan sa Pilipinas
Bahay Kubo lyricsTambalang salita
Introvert in tagalogPaano gumawa ng maikling kwento?

Konklusyon

O mga bata, ngayon alam nyo na ang tatlong pinakamahalagang utos at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga ito.

Hindi dapat natin balewalain ang mga utos ng ating mga magulang dahil sa mga magagandang benepisyo na maaring makamit natin kapag sinunod natin ang mga ito.

Sa pamamagitan ng pagiging masunurin, maaari tayong maging mapagmahal na anak, magkaroon ng respeto sa Diyos, kapwa at sa ating mga magulang, maipakita ang pagpapahalaga sa kanilang pag-aalaga at mapanatili ang pagmamahalan sa ating tahanan.