Mga Anyong Lupa

Mga Anyong Lupa

Magandang araw sa inyong lahat! Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang napakahalagang konsepto ng anyong lupa, mga uri nito at kung bakit mahalaga ang ating pag-unawa sa mga ito. Una, alamin muna natin kung ano ba talaga ang isang anyong lupa. Ano ang anyong lupa? Ayon sa agham pangdaigdig, ang anyong lupa ay tumutukoy sa…

Pambansang Sagisag Ng Pilipinas – Alamin natin ngayong 2023

Ang Pambansang Sagisag ng Pilipinas ay ang tawag sa mga simbolo at sagisag na kinakatawan ang ating bansa at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang mga ito ay nagpapahayag ng ating kultura, kasaysayan, at mga haligi ng ating lipunan. Pambansang Sagisag Ng Pilipinas: 1. Pambansang Laro ng Pilipinas Arnis 2. Pambansang Prutas Mangga 3. Pambansang Hayop…

Mga Isyung Panlipunan Sa El Filibusterismo

Mga Isyung Panlipunan Sa El Filibusterismo

Sa ating talakayan ngayon, tutuklasin natin ang mga isyung panlipunan na matatagpuan sa El Filibusterismo na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Sa ating pag-aaral ng nobelang ito, makikita natin ang pagsisiyasat ni Rizal sa mga suliraning panlipunan noong panahon ng Kastila. Marami tayong matututuhan tungkol sa mga paglabag sa karapatan ng mga Pilipino, kahirapan, at…

Manang Biday Lyrics – Ilocano Folk Song

Manang Biday Lyrics – Ilocano Folk Song

Manang Biday Lyrics – Ilocano Folk Song Manang Biday, ilukatmo man‘Ta bintana ikalumbabamTa kitaem ‘toy kinayawanAy, matayakon no dinak kaasian Siasinnoka nga aglabaslabasDitoy hardinko pagay-ayamakAmmom ngarud a balasangakSabong ni lirio, di pay nagukrad Denggem, ading, ta bilinenkaTa inkanto ‘diay sadi dayaAgalakanto’t bunga’t manggaKen lansones pay, adu a kita No nababa, dimo gaw-atenNo nangato, dika sukdalenNo…

Pamulinawen Lyrics – Ilocano Folk Song

Pamulinawen Lyrics – Ilocano Folk Song

Pamulinawen Lyrics – Ilocano Folk Song Pamulinawen, pusok indengam man Toy umas-asug agrayod’ta sadiam. Panunotem man inka pagintutulngan Toy agayat, agukkoy dita sadiam. Essem nga diak malipatan ta nasudi unay a nagan, Uray sadin ti ayan, lugar sadino man, Aw-awagan di agsarday, ta naganmo kasam-itan. No malagipka, pusok ti mabang-aran. Adu a sabsabong, narway a…