Paruparong Bukid Lyrics – Filipino Folk Songs

Paruparong Bukid Lyrics – Awiting Bayan

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis 
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad
 
May payneta pa siya — uy!
May suklay pa mandin — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad na pakendeng-kendeng.

Composed by:

Ang tagalog na bersyon ay inakda ni Felipe de León.

Paruparong Bukid English Lyrics


Butterfly that flutters about
It waves its wings in the middle of the road
Wearing a 9-meter-long rectangular cloth over her skirt
Sleeves, a handspan long
Her skirt that’s shaped like a grand piano
has a train that’s as long as an entire rack of cloth

She has a decorative hairpin — uy!
And even a comb — uy!
She displays her embroidered half-slip
She faces the altar, then looks into her mirror
Then she walks and sways her hips.

Paruparong Bukid Song Meaning

paruparong bukid lyrics

Ang nakatutuwang awiting ito ay nagtutulad ng isang paru-paro sa isang Pilipinang nakasuot ng kanyang kamangha-manghang pormal na damit na may matataas na manggas na hugis paruparo. Habang siya’y yumayakap sa daan patungo sa altar ng simbahan, nagpapadyak ng kanyang balakang habang tinititigan ng lahat.

Origin

Ang awiting paruparong bukid ay nagmula sa kantang Mariposa Bella na nagmula sa mga Kastila. Ito ay naisulat noong 1890s. Hanggang sa mga araw na ito ay hindi pa rin matukoy kung sino ang orihinal na nagsulat ng Mariposa Bella.

Noong 1938 naman ay tuluyang ng nalimutan ang “Mariposa Bella” ng nailabas ang “Paruparong Bukid” bilang isang soundtrack ng pelikulang may parehong pamagat.

Notes

paruparong bukid notes