Leron Leron Sinta Lyrics – Filipino Folk Song

Leron Leron Sinta Lyrics

Leron, leron sinta
Buko ng papaya,
Dala-dala’y buslo,
Sisidlan ng sinta,
Pagdating sa dulo’y
Nabali ang sanga
Kapos kapalaran,
Humanap ng iba
.

Gumising ka, Neneng,
Tayo’y manampalok,
Dalhin mo ang buslong
Sisidlan ng hinog.
Pagdating sa dulo’y
Lalamba-lambayog,
Kumapit ka, neneng,
Baka ka mahulog.

Leron, leron sinta
Buko ng papaya,
Dala-dala’y buslo,
Sisidlan ng sinta,
Pagdating sa dulo’y
Nabali ang sanga
Kapos kapalaran,
Humanap ng iba.

Ang ibigin ko’y
Lalaking matapang,
Ang baril nya’y pito,
Ang sundang nya’y siyam
Ang sundang nya’y siyam
Ang lalakarin nya’y
Parte ng dinulang
Isang pinggang pansit
Ang kanyang kalaban.

Ano anong mga prutas ang binanggit sa leron leron sinta

Ang dalawang prutas na nabanggit sa kanta ay papaya at sampalok.

Piano music sheet

Leron leron sinta piano music sheet

Guitar chords

leron leron sinta guitar chords