Kontemporaryong Isyung Panlipunan – Halimbawa at Ano ito?

Ang kontemporaryong isyung panlipunan ay ang mga kasalukuyang suliranin na kinakaharap ng mga institusyon ng ating lipunan. At ang mga isyu na ito ay posibleng magkaroon ng malaking epekto sa antas ng ating pamumuhay. Maari din nitong maapektuhan ang pag-unlad ng isang bansa.

Mga halimbawa ng kontemporaryong isyung panlipunan:

 1. Kahirapan
 2. Krimen
 3. Teenage pregnancy
 4. Kawalan ng trabaho
 5. Korapsyon sa gobyerno
 6. Diskriminasyon
kontemporaryong isyung panlipunan infographic

Sa kasalukuyan, matindi pa rin ang kahirapan hindi lang dito sa Pilipinas pati na rin sa buong mundo. Ayon sa datos ng PSA, nasa halos 20 milyong Pilipino ang mahihirap. Ang kahirapan din ang ugat ng halos lahat ng krimen, droga at korapsyon.

Talamak din ang teenage pregnancy dito sa atin. Lalo na sa mga babaeng may edad na 15 to 19. Naku, sana ay bumaba na ito at tuluyang mapigilan. Mas mabuting mag-aral nalang muna ng mabuti mga iho at iha. Makapaghihintay naman ang pag-ibig, diba?

Paano nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong mga kontemporaryong isyu sa ating lipunan?

Isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga suliranin ay kapag ang isang institusyon ay hindi nagampanan ng tama ang kanyang tungkulin.

Halimbawa, bilang isang magulang, tungkulin mo na turuan ng tamang asal at pag-aralin ang iyong mga anak. Ngunit paano kung hindi mo nagawa ang iyong tungkulin? Posibleng lumaking masama ang iyong anak o di kaya ay mahihirapan siyang magkaroon ng magandang kinabukasan.

At ang resulta nito ay maaring maging kriminal, mabuntis ng maaga o maging mahirap ang iyong anak.

batang basurero

Bakit natin kailangang pag-aralan ang mga isyu na ito?

Sa totoo lang, napakaimportante na mapag-aralan natin ang mga ito. Hindi lang para pumasa tayo sa ating homework, kundi para narin sa kinabukasan natin. Narito pa ang ilang mga dahilan kung bakit natin kailangang pag-aralan ang mga kontemporaryong isyung panglipunan:

Ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu ay mahalaga sa maraming paraan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit natin kailangang pag-aralan ang mga isyung ito:

 • Edukasyon at kamalayan ng mamamayan: Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito, natututunan natin at nauunawaan ang mga kasalukuyang suliranin na kinakaharap natin.

 • Pagsasaayos ng mga patakaran at regulasyon: Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, nagkakaroon tayo ng malalim na pang-unawa sa mga suliranin na ating kinakaharap. Ito ay nagbibigay-daan sa atin upang maisaayos ang mga umiiral na patakaran at regulasyon.

 • Para sa pag-unlad ng bayan: Mahalagang aralin natin ito para tayo ay makatulong sa pagpapaunlad ng ating bayan. Makakaisip tayo ng mga paraan para malutas ang mga isyu na ito.

Mga katanungan

 1. Ano ang mga kontemporaryong isyung panlipunan sa Pilipinas?

  Ang mga pinakamahalagang kontemporaryong isyung panlipunan sa Pilipinas ay maaaring kasama ang kahirapan, kawalan ng trabaho, korupsyon, pang-aabuso sa karapatang pantao, at iba pang mga isyu kaugnay ng pagkakapantay-pantay.
 1. Paano naapektuhan ng mga isyung panlipunan ang isang komunidad?

  Ang mga isyung panlipunan ay maaring magresulta sa mas malalang kahirapan, diskriminasyon, at kawalan ng pag-asa na umulad.
 1. Ano ang magagawa ng mga indibidwal upang makatulong sa paglutas ng mga isyung panlipunan?

  Maaari tayong tumulong sa paglutas ng mga suliranin na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman, pakikilahok sa mga aktibidad, at pagtataguyod ng makatarungang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaisa.
 1. Ano ang papel ng edukasyon sa paglutas ng mga isyung panlipunan?

  Ang edukasyon ay mahalagang kasangkapan para sa paglutas ang mga isyung panlipunan dahil ito ang nagbibigay ng kaalaman, kasanayan, at kamalayan upang malunasan ang mga problema at makabuo ang mga mabisang solusyon.
 1. Paano magagamit ang social media bilang plataporma para sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga isyung kinakaharap natin ngayon?

  Ang social media ay maaaring gamitin bilang isang plataporma para magbahagi ng impormasyon, mag-organisa ng mga kampanya, at magpalaganap ng mga mensahe upang maitaas ang pang-unawa sa mga isyung panlipunan.

Mga aralin tungkol sa paksa na ito:

Kontemporaryong isyu

Mga uri ng kontemporaryong isyu

Kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyu