Ilarawan ang Mga Kaganapan sa Alamat ng Bohol – Mga Sagot (2023)

Kung nabasa nyo na ang Alamat ng Bohol at kayo ay naghahanap ng mabilisang sagot tungkol sa paglalarawan sa mga kaganapan nito, narito ang ginawa naming list para maging gabay ninyo. Pero syempre, mas maganda pa rin kung binasa nyo at inintindi ng mabuti ang alamat na ito.

 • Ang babaeng anak ng datu ay nagkasakit.
 • Inutusan ng datu ang mga tao na sundin ang utos ng manggagamot.
 • Ang anak ng datu ay nahulog nang bumuka ang lupa.
 • Nailigtas siya ng dalawang bibe
 • Nagpulong ang mga bibe, palaka at pagong upang gumawa ng bahay.
 • Ang matandang palaka ay nagdala ng butil ng buhangin at isinabog sa paligid ng pagong. Ito ang naging pulo ng Bohol.
 • Ang anak ng datu ay nanlalamig kaya umakyat ang pagong sa ulap.
 • Nakakuha ng kidlat ang pagong at nabuo ang araw at buwan na siyang nagbigay ng liwanag at init sa babaeng anak ng datu.
 • Nagkaroon ng kambal na anak ang anak ng datu. Isang mabait at isang masama.
 • Ang mabuting anak ay nagpatuloy sa pagpapaganda ng Bohol.
 • Namatay ang masamang anak ng maglakbay ito.
 • Hinulma ng mabuting anak ang lupa para makagawa ng mga tao sa Bohol. (Mga Boholano).
 • Lumika siya ng isang lalake at isang babae. Naging mag-asawa ang mga ito.
 • Lumikha ang mabuting anak ng igat, ahas at alimango.
 • Sinipit ng alimango ang igat at naglikha ito ng isang lindol.
chocolate hills bohol

Basahin ang mga iba pang aralin:

Buod ng Alamat ng Bohol