Paano Gumawa Ng Sanaysay (Essay) 2023: Mga hakbang, tips at halimbawa para sa isang magandang sanaysay

Ang sanaysay ay isang uri ng pagpapahayag na ginagamit upang ipahayag ang mga damdamin, pananaw, opinyon, at kuro-kuro tungkol sa isang paksa. Ang layunin nito ay upang maipaliwanag sa mambabasa ang mga nakikitang katotohanan, magbigay ng solusyon sa isang suliranin, o magbigay ng payo o opinyon sa isang bagay. Step by step guide kung paano…