Ang Alamat ng Bohol – Buod (2024)

Ang alamat ng Bohol ay nagsisimula sa panahon ng sinaunang tao na naninirahan sa kabilang bahagi ng ulap. Isang araw, nagkasakit ang anak ng datu at humingi ang datu ng tulong mula sa mga tao.

Dumating ang isang matandang manggagamot at nag-usap sila sa labas ng kubo.

Pinag-utos ng manggagamot na dalhin ang maysakit na anak sa malaking puno ng balite at ito ay ginawa ng mga tauhan ng datu.

chocolate hills bohol

Ngunit nang hinukay nila ang lupa sa paligid ng puno, biglang bumuka ang lupa at nahulog ang babaeng anak sa ilalim ng ulap, kung saan siya’y hinihinalang namatay.

Dalawang bibe ang nakakita sa pangyayari at nagmadaling lumangoy papunta sa baba, kung saan nahulog ang babaeng anak ng datu.

Ginamit nila ang kanilang likod bilang sandalan ng may sakit na babae.

Upang makagawa ng isang tahanan para sa babae, inutusan ng pagong ang palaka at daga na magdala ng materyales. Subalit hindi nagtagumpay ang mga ito.

Sa huli, ang malaking palaka mismo ang sumubok at nagtagumpay sa pagbuo ng isang pulo, at ito ang Bohol. Dito na nanirahan ang babaeng anak.

Ngunit sa kasamaang-palad ang babae ay nanlalamig kaya nagdaos uli sila ng isang pagpupulong. Tinangay ng hangin ang isang maliit na pagong papunta sa ulap at siya’y nakakuha ng kidlat.

At dahil dito nabuo ang araw at ang buwan na nagbigay ng liwanag at init sa babaeng anak ng datu.

Nang magkaroon ng kambal na anak ang babae, isang mabuti at isang masama. Gumawa ang mabuting anak ng mga kapatagan, mga kagubatan, mga ilog, maraming hayop at isdang walang kaliskis.

Dahil sa galit ng masamang anak, tinakpan nya ang mga kaliskis ng isda upang mahirapan ang mga tao sa pagkaliskis sa mga ito.

Di kalaunan ay umalis ang masamang anak at naglakbay sa kaunlaran at dito na siya namatay.

Itinuloy ng mabuting anak ang pagpapaunlad sa Bohol habang tinanggal ang mga masasamang puwersa na dala ng kanyang kapatid. Hinugis ng mabuting anak ang mga lupa sa anyo ng tao at binuhay ang mga ito. Sila ang mga Boholano.

Ipinasa ng mabuting anak sa isang lalake at babae ang mga magagandang katangian tulad ng kasipagan, mabuting pakikitungo, katapatang kabutihang-loob, at pagmamahal sa kapayapaan.

Naging mag-asawa sila at inatasan din sila na itanim ang mga iba’t ibang uri ng buto para sa kanilang kapakanan at patuloy na paunlarin ang lugar na ito.

alimango

Lumikha rin ang mabuting anak ng mga hayop tulad ng igat, ahas, at malaking alimango. Ang pagsipit ng alimango sa igat ay nagdulot ng lindol, kaya’t marami ang alimango sa Bohol.

Pinahalagahan ng mga Boholano ang mga palaka at hindi kinakain ang mga ito. Gayundin, hindi rin nila kinakain ang mga pagong, kahit na ito’y puwedeng ihain sa handaan.

Iba pang araling tungkol sa Ang Alamat ng Bohol

Alamat ng Bohol (Full story)

Ilarawan Ang Mga Kaganapan sa Alamat ng Bohol